Zapytanie ofertowe – wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nakładki asfaltowej na odcinkach dróg powiatowych:

  • nr 1397C Grudziądz-Dębieniec na odcinku o długości 100 m w km 3+101-3+401 w miejscowości Piaski
  • nr 1622C Chełmno-Sztynwag na odcinku o długości 111 m w km 17+358–17+469 w miejscowości Gogolin i Sztynwag

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznik graficzny.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian