Zapytanie ofertowe – wycinka 204 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego.

Grudziądz, 6.11.2019 r.

ZP. 271.1.38.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wycinkę 204 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki zawiera załącznik nr 2 .

2. CPV: 77.21.14.00-6 usługa wycinania drzew

3. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2019 r.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.

Szczegóły w załącznikach:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian