Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-02-13 16:43:51 Zapytanie ofertowe - oferta na dostawę materiałów do budowy chodników. Grudziądz, 12.02.2020 r. ZP.271.1.9.2020   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty na dostawę (loco Grudziądz i miejscowości wg wykazu… Szczegóły
2 2020-02-12 20:29:43 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu i budowę kładki dla pieszych Ogłoszenie nr 511227-N-2020 z dnia 2020-02-12 r. Powiatowy Zarząd Dróg: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu i budowę kładki dla pieszych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe… Szczegóły
3 2020-02-11 21:19:13 Zapytanie ofertowe - dostawa kruszywa Grudziądz, 10.02.2020 r. ZP 271.1.6.2020   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamawiający : Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty na dostawę (loco Grudziądz i miejscowości wg… Szczegóły
4 2020-01-28 15:51:19 Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty Ogłoszenie nr 506266-N-2020 z dnia 2020-01-28 r. Powiatowy Zarząd Dróg: Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
5 2020-01-21 08:19:30 Zasady dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019 / 2020 Standardy zimowego utrzymania dróg. Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.… Szczegóły
6 2020-01-21 08:15:57 Inwestycje i remonty w 2019 roku Inwestycje i remonty w 2019 roku Szczegóły
7 2020-01-21 08:03:53 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku Szczegóły
8 2020-01-10 16:44:01 Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo Ogłoszenie nr 501922-N-2020 z dnia 2020-01-10 r. Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego… Szczegóły
9 2020-01-08 14:22:58 Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska –Gruta Ogłoszenie nr 500945-N-2020 z dnia 2020-01-08 r. Powiatowy Zarząd Dróg: Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska –Gruta   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
10 2019-12-12 19:25:05 Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych w 2020 r. tj.: benzyny bezołowiowej E 95 i oleju napędowego dla pojazdów i sprzętu będących we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu. Grudziądz, 12.12.2019 r. ZP.271.1.43.2019  ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233 zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę paliw płynnych w 2020 r. tj.: benzyny… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »