Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 23.04.2018 Remont bieżący dróg powiatowych poprzez likwidację przełomów Szczegóły
Przetargi 16.03.2018 Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki–Szonowo Szlacheckie – Plesewo w km 2+565÷3+500 Szczegóły
Przetargi 26.02.2018 Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Zapytanie ofertowe: wycinka 230 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.02.2018 Wykonanie dokumentacji na remont odcinka drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno-Szembruk Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie -Ruda. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO Szczegóły
« 1 2 5 6 7 »